PRAŽSKÁ STOVKA trasa B 2018 - cca 60 km / 2000 m+  
 

 PREZENTACE:
Kamenný Přívoz, nádraží ČD, sobota 15.12. od 7:00
 START:
Kamenný Přívoz, sobota 15.12.2018
 po odprezentování všech účastníků společný start cca mezi 7:30 - 7:45 hod.
 
CÍL: Praha - Modřany, ZŠ Profesora Švejcara (Mráčkova 3090) 
 cílové zázemí otevřeno do neděle 16.12.2018 cca 14:00
  
   
                                                                                 


 

OBECNÁ PRAVIDLA AKCE

DOPRAVA NA START:
Do Kamenného Přívozu je doporučeno využít dopravu pravidelným vlakem ČD linky S8: 
Praha hlavní nádraží 5:55
Praha Vršovice 6:00
Praha Kačerov 6:04
Praha Braník 6:11
Praha Modřany 6:14
Kamenný Přívoz 7:07
Ze zázemí akce v ZŠ Profesora Švejcara v Modřanech autobusem 139 ze zastávky Labe na Nádraží Modřany a odtud výše uvedeným vlakem S8.

ZÁZEMÍ PRAHA - MODŘANY
zázemí je v Modřanech v základní škole Profesora Švejcara.
Zde budou pro účastníky k dispozici sprchy a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku od pátku až do neděle. 
Zázemí bude otevřeno v pátek 14.12. cca v 20:30 a uzavřeno v neděli 16.12. cca v 14 hodin.
Poté bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).
Přespání z neděle na pondělí organizátor nezajišťuje!      

DOPRAVA NA ZÁKLADNU DO MODŘAN:
Ze stanice Metra C autobusy 150, 157 a 139 do zastávky Labe 
odkud 5 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara 
Ze stanice Metra B Smíchovské nádraží do zastávky Družná
odkud 10 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara

PŘEVOZ ZAVAZADEL
Mezi startem v Kamenném Přívozu a cílem v Modřanech zajišťujeme pro účastníky převoz zavazadel. Převážíme pouze uzavřená  a nejlépe označená zavazadla, žádné igelitky.
Do zavazadla na převoz si dávejte pouze oblečení a věci na přespání, nikoliv cennosti a předměty se sportovní akci nijak nesouvisející.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!
 
 

STARTOVNÉ:
250 Kč registrace do 10 .11. 2018
350 Kč registrace do 10.12. 2018
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 450 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Převod startovného se provádí přes sportovniservis.cz viz nápověda
Převod startovného lze uskutečnit nejpozději
do středy 12.12.2018 23:59 !!
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

PARKOVÁNÍ V MODŘANECH
V ulici přímo před školou je zákaz vjezdu! Parkování v dalších přilehlých ulicích na sídlišti u školy Prof. Švejcara je velmi omezené a hlavně ne zcela bezpečné! Pro mimopražské účastníky proto doporučujeme využít placených hlídaných oplocených parkovišť vyznačených na
 mapě.
Účastníkům bydlícím v Praze a blízkém okolí důrazně doporučujeme využít k dopravě na start a z cíle MHD! Městská hromadná doprava funguje v Praze v krátkých intervalech non-stop 24 hodin denně.


ZAVAZADLA MODŘANY
Na základně v pražských Modřanech v základní škole Prof. Švejcara bude možnost si zanechat zavazadla (věci na převlečení a přespání). Pořadatel za věci v tělocvičně nenese žádnou odpovědnost. Nenechávejte zde prosím žádné cennosti! Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.

POVINNÉ VYBAVENÍ: 
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí. 
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.
Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanka. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:54 a západ cca 16:01.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec 
za snížené viditelnosti reflexní prvky. 
Vemte si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powebankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zkreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky. 
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ: 
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km. 
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY 
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body. 
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty. 
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY 
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ti můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ti musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu. 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci. 

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků! 
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy. 
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících. 
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky. 

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost,rovnováha a koncentrace!

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI. 
Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

Pražská stovka vznikla v roce 1994 jako akce pro kamarády, kteří mají radost z pohybu v přírodě. Pražská stovka se během několika let rozrostla na relativně velikou akci s mezinárodní účastí.
Každoročně se snažíme spoustu služeb pro účastníky vylepšovat. Ne však přespříliš. Chceme, aby se na akci zachoval původní ráz.

Pražskou stovku pořádá malá patra nadšenců a dobrovolníků, stále na amatérské bázi. Nečekejte prosím proto profesionální organizaci, na niž jsou možná někteří z Vás zvyklí od profesionálních sportovních organizačních agentur.
Velice rádi přivítáme zpětnou vazbu, vaše hodnocení i konstruktivní kritiku.
Nečekejte však věci a služby, které jsme nikde neslíbili.

Za organizační tým se těší na Vaši účast Olaf Čihák


EKUT
                             2018  jubilejní trasa
                             125 km 60 km SÍŇ SLÁVY 24.
                             ročník 2017