125 km   PRAŽSKÁ STOVKA jubilejní trasa 2018 - cca 125 km / 4500 m+  
 
  START:
Praha - Modřany, areál Vosa pátek 14.12.2018 24:00 hod.
  PREZENTACE:
Praha - Modřany, ZŠ Profesora Švejcara (Mráčkova 3090)
  tělocvična - vstup zadním vchodem H  

  pátek 14.12. 2018 do 23:30 hod. - zázemí otevřeno cca od 20:30
  CÍL: Praha - Modřany, ZŠ Profesora Švejcara (Mráčkova 3090) 
  cílové zázemí otevřeno do neděle 16.12.2018 cca 14:00

   
                                                                                 

HLAVNÍ JUBILEJNÍ TRASA 25. PRAŽSKÉ STOVKY 2018

  
 

 
   

OBECNÁ PRAVIDLA AKCE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD:
Jako kvalifikační předpoklad na trasu A je důrazně doporučena minimálně jedna dokončená akce v terénu s délkou nad 50 km.
V opačném případě startovat na této trase není doporučeno.

STARTOVNÉ:
500 Kč registrace do 20 .10. 2018
650 Kč registrace do 10 .11. 2018
800 Kč registrace do 10.12. 2018
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 1000 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Převod startovného se provádí přes sportovniservis.cz viz nápověda
Převod startovného lze uskutečnit nejpozději
do středy 12.12.2018 23:59 !!
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

ZÁZEMÍ PRAHA - MODŘANY
zázemí je v Modřanech v základní škole Profesora Švejcara.
Zde budou pro účastníky k dispozici sprchy a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku.
Cílové zázemí bude uzavřeno v neděli 16.12. cca v 14 hodin.
Po té bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).
Přespání z neděle na pondělí organizátor nezajišťuje!     

DOPRAVA NA ZÁKLADNU DO MODŘAN:
Ze stanice Metra C autobusy 150, 157 a 139 do zastávky Labe
odkud 5 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara
Ze stanice Metra B Smíchovské nádraží do zastávky Družná
odkud 5 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara

PARKOVÁNÍ V MODŘANECH
V ulici přímo před školou je zákaz vjezdu! Parkování v dalších přilehlých ulicích na sídlišti u školy Prof. Švejcara je velmi omezené a hlavně ne zcela bezpečné! Pro mimopražské účastníky proto doporučujeme využít placených hlídaných oplocených parkovišť vyznačených na
mapě.
Účastníkům bydlícím v Praze a blízkém okolí důrazně doporučujeme využít k dopravě na start a z cíle MHD! Městská hromadná doprava funguje v Praze v krátkých intervalech non-stop 24 hodin denně.

 

ZAVAZADLA A MOŽNOST PŘESPÁNÍ
Na základně v pražských Modřanech v základní škole Prof. Švejcara bude možnost si zanechat zavazadla (věci na převlečení a přespání). Pořadatel za věci v tělocvičně nenese žádnou odpovědnost. Nenechávejte zde prosím žádné cennosti! Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí.
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.
Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanka. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:54 a západ cca 16:01.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec
za snížené viditelnosti reflexní prvky.
Vemte si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powebankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zkreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

ČASOVÝ LIMIT:
Do neděle 16.12.2018
Po zkušenostech z minulých ročníků a jiných akcí, jsme se rozhodli nikoho nestresovat a nestanovovat přesný časový limit ani časové brány po trase.
Uzavírací doba živých kontrol a občerstvovacích stanovišť však bude stanovena na minimální rychlost kolem 4 km/hod včetně přestávek. Někde podle možností a okolnosti počkáme třeba i o kousek déle. Účastníci, kteří živou kontrolu nestihnou mohou pokračovat dále, ale musí tuto skutečnost telefonicky nahlásit neprodleně organizátorovi a být s ním nadále ve spojení. To znamená mimo jiné dostatečně nabitý mobilní telefon (případně mít sebou i powerbanku)
Cílové zázemí bude otevřeno do nedělního odpoledne. Kdo přijde do cíle později, musí také telefonicky kontaktovat organizátora.
Pražská stovka je však akce, která se ve své filozofii absolvuje nonstop. Samozřejmě se počítá se spoustou přestávek na občerstvení a někteří na trase zvládnou i krátký spánek.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km.
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ti můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ti musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci.

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

Pražská stovka vznikla v roce 1994 jako akce pro kamarády, kteří mají radost z pohybu v přírodě. Pražská stovka se během několika let rozrostla na relativně velikou akci s mezinárodní účastí.
Každoročně se snažíme spoustu služeb pro účastníky vylepšovat. Ne však přespříliš. Chceme, aby se na akci zachoval původní ráz.

Pražskou stovku pořádá malá patra nadšenců a dobrovolníků, stále na amatérské bázi. Nečekejte prosím proto profesionální organizaci, na niž jsou možná někteří z Vás zvyklí od profesionálních sportovních organizačních agentur.
Velice rádi přivítáme zpětnou vazbu, vaše hodnocení i konstruktivní kritiku.
Nečekejte však věci a služby, které jsme nikde neslíbili.

Za organizační tým se těší na Vaši účast Olaf Čihák  EKUT
                             2018  jubilejní trasa
                             125 km 60 km SÍŇ SLÁVY 24.
                             ročník 2017