PRAŽSKÁ STOVKA trasa D 2018 - cca 23 km / 700 m+
  pro rodinné příslušníky stovkařů, zdatné rodiny s dětmi a všechny turisty
 
  START a PREZENTACE:
Davle, hasičárna SDH Davle (Školní 189) - sobota 15.12. 9:15 - 9:30 hod.
 
 
CÍL: Černošice - Mokropsy, Restaurace U Králů sobota 15.12. 
 

   
                                                                                 

NESOUTĚŽNÍ NEJKRATŠÍ TRASA PRAŽSKÉ STOVKY Z DAVLE DO ČERNOŠIC

Trasa určená hlavně pro turisty a rodiny s dětmi. Není však vhodná pro kočárky!

Po cestě můžete povzbuzovat účastníky dlouhých ultra tras. 

REGISTRACE:
Registrace pro trasu D probíhá až na místě.

DOPRAVA NA START DO DAVLE:


a) Autobusem PID 338 z Prahy, Smíchovského nádraží odjezd 8:35
příjezd 9:05 do zastávky Davle, u pomníku
odtud 200 m pěšky k hasičárně

b) Vlakem linky S80 odjezd z Prahy:
Praha hlavní nádraží 8:25
Praha - Vršovice 8:30
Praha - Kačerov 8:35
Praha - Braník 8:42
Praha - Modřany 8:47
Davle 9:11
Od nádraží v Davli 1 km pěšky k hasičárně

Ze zázemí akce v ZŠ Profesora Švejcara v Modřanech autobusem 139 ze zastávky Labe na Nádraží Modřany a odtud výše uvedeným vlakem S8.

ZÁZEMÍ PRAHA - MODŘANY
zázemí je v Modřanech v základní škole Profesora Švejcara.
Zde budou pro účastníky k dispozici sprchy a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku od pátku až do neděle. 
Zázemí bude otevřeno v pátek 14.12. cca v 20:30 a uzavřeno v neděli 16.12. cca v 14 hodin.
Poté bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).
Přespání z neděle na pondělí organizátor nezajišťuje!      

DOPRAVA NA ZÁKLADNU DO MODŘAN:
Ze stanice Metra C autobusy 150, 157 a 139 do zastávky Labe 
odkud 5 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara 
Ze stanice Metra B Smíchovské nádraží do zastávky Družná
odkud 10 minut chůze k ZŠ Profesora Švejcara


DOPRAVA Z CÍLE:
Ze stanice Černošice - Mokropsy do Prahy vlakem linky S7
(jezdí každých 30 minut)
 
STARTOVNÉ:
dospělí 60 Kč 
děti a mládež do 18 let 30 Kč
startovné se platí až na místě

PŘEVOZ ZAVAZADEL

Převoz zavazadel se pro trasu D nezajišťuje !

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ: 
Dostatečné oblečení podle předpovědi počasí.
Zdroj světla (čelovka nebo baterka) západ slunce již v 15:59.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít každý chodec za snížené viditelnosti reflexní prvky. 
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.
Papírové turistické mapy se zkreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky. 
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

KONTROLNÍ BODY 
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body. 
- hlavní kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty. 
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY 
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ti můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ti musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu. 


DALŠÍ UPOZ
ORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Za děti a mládež do 18 let nesou plnou odpovědnost rodiče, nebo zákonný zástupce.

Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem!

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků! 
více pravidla účasti a zodpovědnosti  

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy. 
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících. 
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky. 

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI. 

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

VIDEO Z TRASY 2016 PAVEL KVASNIČKA

3
EKUT
                             2018  jubilejní trasa
                             125 km 60 km SÍŇ SLÁVY 24.
                             ročník 2017