21. - 23. 07. 2023      33. ROČNÍK TRADIČNÍ LETNÍ AKCE PRO DÁLKOPLAZE a ULTRABĚŽCE

  VYHLÁŠENÍ POHÁRU CSUT 2022
V pátek  21.7. 2023 cca od 21:30 hod. v Týništi nad Orlicí v prostorách sportovní haly u Dubu proběhne slavnostní vyhlášení vítězů poháru CSUT za rok 2022.

Všichni jste srdečně zváni !!!
    

   TSODKD 2023 - TRASA A        
    
 ultra trail a dálkový pochod
 parametry cca 119 km a 4500 m+ 4800 m-
  Na trasu A  není možné z důvodu zakazu vstupu do národního parku sebou vzít psa !


 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 pátek 21.7. 2023 do 22:45 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od 20:00 hod.
 prezence začne až po skončení vyhlášení poháru CSUT
 (počítejte spíš později, většina organizačního týmu jde ještě v pátek do zaměstnání)

 DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusy.
 23:15 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 cca 24:00 příjezd místo startu

 START:
 
Olešnice v Orlických horách, náměstí

 hromadný start po příjezdu autobusu cca sobota 22.7. 0:15 hod.

 CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 zázemí bude uzavřeno v neděli 23.7. cca v 15 hod.
 Pro opozdilce bude cíl přesunut na jiné místo bez zázemí !

 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 20.06. startovné 850 Kč
 2. vlna registrace a platba 21.06. - 10.07. startovné 1000 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 20.07. startovné 1150 Kč
 registrace na místě startovné 1300 Kč - pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí.  Povede náročným kopcovitým a skalním terénem.
Trasa bude několikrát překračovat statní hranici do Polska.
Startujicí jsou povinni v termínu akce splňovat veškeré přespisy pro vstup do Polské republiky platné v termínu konání akce.
(zatím stačí mít u sebe občanku nebo pas a evropskou kartičku zdravotní pojišťovny) doporučujeme cestovní pojištění do zahraničí
   TSODKD 2023 - TRASA B 
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 77 km
a 2500 m+ 2600 m-
  Na trasu A  není možné z důvodu zakazu vstupu do národního parku sebou vzít psa !


 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 sobota  22.7. 2023 od 6:30 do 7:00 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od pátku 21..7. 20:00 hod.

 
 
DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusem.
 07:15 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 cca 08:45
příjezd na místo startu
 
 START:
 
Radków - Karłów, parkoviště Kształtna Łąka
 hromadný start po příjezdu autobusu cca 22.7.2022 cca 9:00  

 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 23.7. cca v 15 hod.
 
 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 20.06. startovné 600 Kč
 2. vlna registrace a platba 21.06. - 10.07. startovné 750 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 20.07. startovné 900 Kč
 registrace na místě startovné 1050 Kč
- pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)

 

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 
přes časomíru dálkových pochodů

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí.  Povede náročným kopcovitým a skalním terénem.
Trasa bude několikrát překračovat statní hranici do Polska.

Startujicí jsou povinni v termínu akce splňovat veškeré přespisy pro vstup do Polské republiky platné v termínu konání akce.
(zatím stačí mít u sebe občanku nebo pas)

    TSODKD 2023 - TRASA C
 
trail maraton a maratonský turistický pochod
 parametry cca 47 km
a 1450 m+ 1800 m-
 z kopce dolů z hor
   

 PREZENCE:
 Deštné v Orlických horách - Zákoutí,
(okres Rychnov nad Kněžnou)
 hotel ALBA
 
sobota 22.7. 10:30 - 10:50 hod.

 
 START:
 
Deštné v Orlických horách - Zákoutí, (okres Rychnov nad Kněžnou)
 hotel ALBA

 sobota 22.7. cca 11:00 po odprezentování všech účastníků
 dřívější start není z organizačních důvodů možný
 
 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:
 vlakem a autobusem IREDO - cílová zóna Deštné 253

 vlak ČD - IREDO linka V24
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 9:02
Opočno pod Orlickými hor. (přestup na bus 111)
9:16

 autobus IREDO linka 111
Hradec Králové, terminál HD
8:35
Opočno, železniční stanice
9:22
Dešné v O.h. - Zákoutí  (start trasa C)
10:25

 PŘEVOZ ZAVAZADEL:
 
Pro účastníky TRASY C, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost
 převozu  zavazadel ze startu do cíle.
 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 24.7. cca ve 14 hod.
 

STARTOVNÉ: 
registrace a platba do 20.07. startovné 350 Kč, mládež do 18 let 175 Kč
registrace na místě startovné 450 Kč, mládež do 18 let 225 Kč
 
 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů
  TSODKD 2023 - TRASA D 
 odpolední turistický pochod / proběhnutí

 parametry cca 18 km
a 350 m+ 400 m-
 Orlickou Tabulí do Týniště

 TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY !

 
 PREZENCE:

  Bílý Újezd (okres Rychnov nad Kněžnou) - klubovna hasičů
 - sobota 22.7. 11:30 - 11:50 hod.
 
 START:
 
Bílý Újezd (okres Rychnov nad Kněžnou) - klubovna hasičů
 sobota 22.7. cca 12:00 po odprezentování všech  účastníků
 dřívější start není z organizačních důvodů možný

 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:
 vlakem a autobusem IREDO - cílová zóna Bilý Újezd 270

 
vlak ČD - IREDO linka V22
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 10:32
Rychnov nad Kněžnou (přestup na bus 309)
10:56
 
 autobus IREDO 309
Rychnov nad Knežnou, žel.st. (nástupiště 1)
11:06
Bílý Újezd, motrest (na start trasy D cca 500 metrů)
11:24

 PŘEVOZ ZAVAZADEL:
 
Pro účastníky TRASY D, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře
 možnost  převozu  zavazadel ze startu do cíle.

 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 23.7. cca ve 14 hod.

 

 STARTOVNÉ: 
 
registrace a platba do 20.07. startovné 100 Kč, děti a mládež do 18 let 50 Kč
 registrace na místě startovné 150 Kč, děti a mládež do 18 let 75 Kč

 
 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodůPOŘADATEL:
webový portál dalkovepochody.cz a KČT, odbor LOKO Teplice
ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí

KONTAKT:
Olaf Čihák
olaf.cihak@dalkovepochody.cz
724 276 313

KONTROLNÍ BODY A DODRŽOVÁNÍ TRASY:
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu, čip a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Přesná poloha kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 21.7. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání či neoznačení kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován,
ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin.
Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.

ČIPOVÉ MĚŘENÍ:
Bude použita časomíra dálkových pochodů evizi.
Čip ve tvaru klíčenky obdržíte při prezenci, umístěte si jej prosím na horní polovinu přední části těla (zip od bundy nebo popruh od batohu)

UPOZORNĚNÍ:
Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků! 
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt. 
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. K dopravě je možno použít veřejnou dopravu (vlaky a autobusy) nebo taxislužbu.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Občanský průkaz nebo pas - trať může vést i po území Polska!
Evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách případně i zloté na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
mobilní telefon, turistická mapa oblasti nebo GPS zařízení (turistická GPS hodinky, chytrý telefon) s nahranou trasou, lékárnička a dostatečné množství tekutin!
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí!
Cestovní připojištění pro ČR i zahraničí - vztahující se na sport v horách

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca po 20 až 30 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách, případně i zloté.

MOŽNOST PŘESPÁNÍ A ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE
V prostoru cíle ve sportovní hale v Týništi nad Orlicí je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 21.7. do neděle 23.7.
Za odložené věci organizátor neručí.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.
 STARŠÍ ROČNÍKY TÝNIŠŤSKÉ ŠLÁPOTY
VÝSELDKY - RESULTS 2023

MAPA KONTROLNÍCH BODŮ
Pořádně si to prosím všichni nastudujte.
Uložte do hodinek, telefonů, zakreslete do map.
Nechceme v cíli slyšet že nemáte kontrolu, protože jste nevěděli kde ji hledat.


OFICIÁLNÍ MAPY TRAS:
TRASA A 119 km
(okruh v Polsku proti směru hodinových ručiček)
TRASA B 77 km
TRASA C 47 km
(počáteční okruh v po směru hodinových ručiček)
TRASA D 19 km
mapa kontrolních bodů bude zveřejněna během pátku


STARTOVNÍ LISTINA - PLATBY


VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ TÝNIŠTĚ:
Do Týniště je výborné spojení vlakem ze všech možných směrů, prosím využívejte přednostně do Týniště dopravu vlakem. Pro ty co i přes tuto prosbu přijedou do Týniště autem.
Na sídlišti U Dubu není moc parkovacích míst a tak účastníci v minulosti parkovali různě po chodnikách, za což dostávali oprávněně pokutu. I letos nám město k parkování vyhradilo travnatou plochu vedle sportovní haly. Prosím využijte přednostně toto místo k parkování a nezabírejte jiná místa.
Děkujeme za respektování.


foto: Martin Hlaváč, Aleš Zavoral a Zdeněk Černý