26. - 28. 07. 2024      34. ROČNÍK TRADIČNÍ LETNÍ AKCE PRO DÁLKOPLAZE a ULTRABĚŽCE

  VYHLÁŠENÍ POHÁRU CSUT 2023
V pátek  26.7. 2024 cca od 21:30 hod. v Týništi nad Orlicí v prostorách sportovní haly u Dubu proběhne slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku poháru CSUT za rok 2023.

Všichni jste srdečně zváni !!!
    

   TSODKD 2024 - TRASA A        
     
 ultra trail a dálkový pochod
 parametry cca 120 km a cca 4500 m+


 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 pátek 26.7. 2024 do 23:15 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od 20:00 hod.
 prezence začne až po skončení vyhlášení poháru CSUT
 (počítejte spíš později, většina organizačního týmu jde ještě v pátek do zaměstnání)

 DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusy.
 23:30 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 cca 1:00 příjezd místo startu

 START:
 zatím neznámé místo - pravděpodobně v Polsku

 hromadný start po příjezdu autobusu cca sobota 27.7.1:30 hod.

 CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 zázemí bude uzavřeno v neděli 28.7. cca v 15 hod.
 Pro opozdilce bude cíl přesunut na jiné místo bez zázemí !

 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 15.06. startovné 900 Kč
 2. vlna registrace a platba 15.06. - 15.07. startovné 1100 Kč
 3. vlna registrace a platba 16.07. - 25.07. startovné 1300 Kč
 registrace na místě startovné 1400 Kč - pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)


 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí.  Povede náročným horským a kopcovitým terénem.
Trasa bude několikrát překračovat statní hranici do Polska.
Startujicí jsou povinni v termínu akce splňovat veškeré přespisy pro vstup do Polské republiky.
(zatím stačí mít u sebe občanku nebo pas a evropskou kartičku zdravotní pojišťovny) doporučujeme cestovní pojištění do zahraničí
   TSODKD 2024 - TRASA B 
 bude upřesněno
    TSODKD 2024 - TRASA C
bude upřesněno  TSODKD 2024 - TRASA D 
bude upřesněno


POŘADATEL:
webový portál dalkovepochody.cz a KČT, odbor LOKO Teplice
ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí

KONTAKT:
Olaf Čihák
olaf.cihak@dalkovepochody.cz
724 276 313

KONTROLNÍ BODY A DODRŽOVÁNÍ TRASY:
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu, čip a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Přesná poloha kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 26.7. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání či neoznačení kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován,
ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin.
Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.

ČIPOVÉ MĚŘENÍ:
Bude použita časomíra dálkových pochodů evizi.
Čip ve tvaru klíčenky obdržíte při prezenci, umístěte si jej prosím na horní polovinu přední části těla (zip od bundy nebo popruh od batohu)

UPOZORNĚNÍ:
Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků! 
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt. 
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. K dopravě je možno použít veřejnou dopravu (vlaky a autobusy) nebo taxislužbu.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Občanský průkaz nebo pas - trať může vést i po území Polska!
Evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách případně i zloté na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
mobilní telefon, turistická mapa oblasti nebo GPS zařízení (turistická GPS hodinky, chytrý telefon) s nahranou trasou, lékárnička a dostatečné množství tekutin!
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí!
Cestovní připojištění pro ČR i zahraničí - vztahující se na sport v horách

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca po 20 až 30 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách, případně i zloté.

MOŽNOST PŘESPÁNÍ A ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE
V prostoru cíle ve sportovní hale v Týništi nad Orlicí je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 26.7. do neděle 28.7.
Za odložené věci organizátor neručí.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.
 STARŠÍ ROČNÍKY TÝNIŠŤSKÉ ŠLÁPOTY
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ TÝNIŠTĚ:
Do Týniště je výborné spojení vlakem ze všech možných směrů, prosím využívejte přednostně do Týniště dopravu vlakem. Pro ty co i přes tuto prosbu přijedou do Týniště autem.
Na sídlišti U Dubu není moc parkovacích míst a tak účastníci v minulosti parkovali různě po chodnikách, za což dostávali oprávněně pokutu. I letos nám město k parkování vyhradilo travnatou plochu vedle sportovní haly. Prosím využijte přednostně toto místo k parkování a nezabírejte jiná místa.
Děkujeme za respektování.


foto: Martin Hlaváč, Aleš Zavoral a Zdeněk Černý