22. - 24. 07. 2022      32. ROČNÍK TRADIČNÍ LETNÍ AKCE PRO DÁLKOPLAZE a ULTRABĚŽCE


   VYHLÁŠENÍ POHÁRU CSUT 2021
V pátek  22.7. 2022 cca od 21:30 hod. v Týništi nad Orlicí v prostorách sportovní haly u Dubu proběhne slavnostní vyhlášení vítězů poháru CSUT za rok 2021.

Všichni jste srdečně zváni !!!   TSODKD 2022 - TRASA A 
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 127 km a 5050 m+ 5300 m-


 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 pátek 22.7. 2022 do 22:45 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od 20:00 hod.
 prezence začne až po skončení vyhlášení poháru CSUT
 (počítejte spíš později, většina organizačního týmu jde ještě v pátek do zaměstnání)

 DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusy.
 23:15 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 00:45 příjezd Meziměstí - Vižnov, konečná

 START:
 
Meziměstí - Vižňov, konečná - zastávka autobusu
 hromadný start po příjezdu autobusu cca sobota 23.07. 1:00 hod.

 CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 zázemí bude uzavřeno v neděli 24.7. cca v 15 hod.
 Pro opozdilce bude cíl přesunut na jiné místo bez zázemí !

 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 20.06. startovné 850 Kč
 2. vlna registrace a platba 21.06. - 10.07. startovné 1000 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 21.07. startovné 1150 Kč
 registrace na místě startovné 1300 Kč - pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)


 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí.  Povede náročným kopcovitým a skalním terénem.
Trasa bude několikrát překračovat statní hranici do Polska.
Startujicí jsou povinni v termínu akce splňovat veškeré přespisy pro vstup do Polské republiky platné v termínu konání akce.
(zatím stačí mít u sebe občanku nebo pas)
   TSODKD 2022 - TRASA B 
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 74 km
a 2500 m+ 2700 m-

 

 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 sobota  23.7. 2022 od 7:00 do 8:00 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od pátku 22..7. 20:00 hod.

 
 
DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusem.
 08:15 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 09:00  příjezd Machov, Machovská Lhota
 pak pěší přesun cca 600 metů k restuaraci U Lindmanů

 START:
 Machov - Machovská Lhota, před restaurací U Lindmanů
 hromadný start po příjezdu autobusu sobota 23.7.2022 cca 9:15  

 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 24.7. cca v 15 hod.
 
 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 20.06. startovné 550 Kč
 2. vlna registrace a platba 21.06. - 10.07. startovné 650 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 21.07. startovné 750 Kč
 registrace na místě startovné 850 Kč
- pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)

 

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů


TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí.  Povede náročným kopcovitým a skalním terénem.
Trasa bude několikrát překračovat statní hranici do Polska.

Startujicí jsou povinni v termínu akce splňovat veškeré přespisy pro vstup do Polské republiky platné v termínu konání akce.
(zatím stačí mít u sebe občanku nebo pas)

  TSODKD 2022 - TRASA C 
 trailový maraton a maratonský turistický pochod

 parametry cca 49 km
a 1200 m+ 1500 m-


 PREZENCE:
 Borová (okres Náchod) - restaurace U Kačeny
 
sobota 23.7. 10:30 - 10:50 hod.
 
 START:
 
Borová (okres Náchod) - restaurace U Kačeny
 hromadný start pro všechny
 sobota 23.7. cca 11:00 po odprezentování všech účastníků

 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:
 vlakem a autobusem IREDO - cílová zóna Česká Čermná 303

 vlak IREDO České dráhy Sp 1880
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 9:16
Nové Město nad Metují
9:38

 autobus IREDO 308
Nové Město nad Metují, železniční stanice 
  9:50
Borová  (start trasa C) - zóna IREDO 303
10:26

 PŘEVOZ ZAVAZADEL:
 
Pro účastníky TRASY C, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost
 převozu  zavazadel ze startu do cíle.
 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 24.7. cca ve 14 hod.
 

 STARTOVNÉ:   registrace a platba do 21.07. startovné 350 Kč
 registrace na místě startovné 450 Kč
 
 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů  TSODKD 2022 - TRASA D 
 odpolední turistický pochod / proběhnutí

 parametry cca 28 km
a 550 m+ 900 m-


 TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY !

 
 PREZENCE:

 Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou) -  parkoviště koupaliště Broumar
 - sobota 23.7. 14:10 - 14:25 hod.
 
 START:
 
Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou) - poblíž koupaliště Broumar
 sobota 24.7. cca 14:30 po odprezentování všech  účastníků
 dřívější start není z organizačních důvodů možný

 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:
 vlakem a autobusem IREDO - cílová zóna Opočno 270

 
vlak IREDO České dráhy Sp 1884
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 13:16
Opočno pod Orlickými horami (přestup na bus 111)
13:29
  z nádraží v Opočně je to na start trasy D 4 km
 proto doporučujeme na nádraží přestoupit na bus na náměstí  

 autobus IREDO 111
Hradec Králové, Terminál HD    
12:50
Opočno, železniční stanice                           
13:37
Opočno, náměstí (1 km pěší přesun na start D)
13:43


 PŘEVOZ ZAVAZADEL:
 
Pro účastníky TRASY D, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře
 možnost  převozu  zavazadel ze startu do cíle.

 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 24.7. cca ve 14 hod.

 

 STARTOVNÉ: 
 
registrace a platba do 21.07. startovné 150 Kč
 registrace na místě startovné 200 Kč

 
 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů


POŘADATEL:
webový portál dalkovepochody.cz a KČT, odbor LOKO Teplice
ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí

KONTAKT:
Olaf Čihák
olaf.cihak@dalkovepochody.cz
724 276 313

KONTROLNÍ BODY A DODRŽOVÁNÍ TRASY:
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu, čip a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Přesná poloha kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 22.7. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován,
ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin.
Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.

ČIPOVÉ MĚŘENÍ:
Bude použita časomíra dálkových pochodů evizi.
Čip ve tvaru klíčenky obdržíte při prezenci, umístěte si jej prosím na horní polovinu přední části těla (zip od bundy nebo popruh od batohu)
Čip je třeba v cíli vrátit, pokud na to zapomenete prosíme o zaslání na adresu Tonerman, Žďár č. 83, Tanvald 468 41

 
UPOZORNĚNÍ:
Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků! 
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt. 
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. K dopravě je možno použít veřejnou dopravu (vlaky a autobusy) nebo taxislužbu.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Občanský průkaz nebo pas - trať může vést i po území Polska!
Evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách případně i zloté na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
mobilní telefon, turistická mapa oblasti nebo GPS zařízení (turistická GPS hodinky, chytrý telefon) s nahranou trasou, lékárnička a dostatečné množství tekutin!
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí!
Cestovní připojištění pro ČR i zahraničí - vztahující se na sport v horách

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca po 20 až 30 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách, případně i zloté.

MOŽNOST PŘESPÁNÍ A ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE
V prostoru cíle ve sportovní hale v Týništi nad Orlicí je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 22.7. do neděle 24.7.
Za odložené věci organizátor neručí.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.FOTO FILIP SMETANA  
23. - 25. 07. 2021
      31. ROČNÍK TRADIČNÍ LETNÍ AKCE PRO DÁLKOPLAZE a ULTRA BĚŽCE
  


                                          
V hromadné dopravě stále platí povinost mít zaryté dýchací cesty, nezpomňte si respirátor do vlaku či autobusu na start !!!


POTVZENÍ O BEZIFEKČNOSTI !!!
Podle aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví, by u sebe měli mít všechny osoby přítomné na hromadných akcích po celou dobu akce jedno s těchto potvrzení o bezifekčnosti:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19
.....VYHLÁŠENÍ POHÁRU CSUT 2020
 V pátek  23.7. 2021 cca od 20:00 hod. v Týništi nad Orlicí v prostorách sportovní haly
 u  Dubu proběhne opožděně slavnostní vyhlášení vítězů poháru CSUT za rok 2020.
 Všichni jste srdečně zváni.   TSODKD 2021 - TRASA A 
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 132 km a 4700 m+ 5000 m-

 
PROFIL PŘIPRAVOVANÉ TRASY:  
 


 PREZENCE:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 pátek 23.7. 2021 do 22:00 hod.
 zázemí ve sportovní hale bude pro účastníky k dispozici od 19:00 hod.
 prezence začne až po skončení vyhlášení poháru CSUT
 (počítejte spíš později, většina organizačního týmu jde ještě v pátek do zaměstnání)

 DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
 Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusy.
 22:30 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
 23:45 příjezd Výprachtice

 START:
 Výprachtice (okres Ústí nad Orlicí), autobusový terminál Výprachtice, škola
 po příjezdu autobusů pátek 23.7.2021 cca 24:00 hod.

 CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 zázemí bude uzavřeno v neděli 25.7. cca ve 14 hod.
 Pro opozdilce bude cíl přesunut na jiné místo bez zázemí !

 STARTOVNÉ:
 1. vlna registrace a platba do 25.06. startovné 650 Kč
 2. vlna registrace a platba 26.06. - 10.07. startovné 750 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 21.07. startovné 850 Kč
 registrace na místě startovné 1000 Kč - pouze v připadě volého místa v autobusech
 zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)


 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů   TSODKD 2021 - TRASA B 
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 65 km
a 2050 m+ 2150 m-

 PREZENCE:
 Letohrad (okres Ústí nad Orlicí) - poblíž železniční stanice
 sobota 24.7. do  7:10 hod.
 
 START:
 
Letohrad (okres Ústí nad Orlicí) - poblíž železniční stanice
 sobota 24.7. hromadný start pro všechny cca 7:15 po odprezentování všech účastníků

 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:

 vlak ČD - IREDO
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 5:31
Letohrad (start trasa B)
6:29

 vlak ČD rychlík linky R18 Slovácký expres
Praha - hlavní nádraží                                  
4:52
Pardubice - hlavní nádraží 6:00
Ústí nad Orlicí
6:37
 
vlak LEO EXPRESS - IREDO

Ústí nad Orlicí                                                 
6:41
Letohrad (start trasa B)
6:55

 Pro účastníky TRASY B, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost
 převozu  zavazadel ze startu do cíle.
 
 CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 25.7. cca ve 14 hod.
 

 1. vlna registrace a platba do 25.06. startovné 300 Kč
 2. vlna registrace a platba 26.06. - 10.07. startovné 350 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 21.07. startovné 400 Kč
 registrace na místě startovné 500 Kč
 

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů   TSODKD 2021 - TRASA C 
 trailový maraton a maratonský turistický pochod

 parametry cca 43 km
a 1300 m+ 1400 m-


 PREZENCE:
 Záchlumí - Litice nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí) -

 poblíž železniční stanice Litice nad Orlicí  sobota 24.7. do  8:35 hod.
 
 START:
 
Záchlumí - Litice nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí) - poblíž železniční stanice Litice nad Orlicí
  hromodný start pro všechny sobota 24.7. cca 8:45 po odprezentování všech účastníků

 DOPORUČENÁ DOPRAVA NA START:


 spěšný vlak ČD - IREDO
Hradec Králové - hlavní nádraží
7:05 
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání)
7:31
Litice nad Orlicí (start trasa C) 8:08

 Pro účastníky TRASY C, kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost
 převozu  zavazadel ze startu do cíle.
 
 
CÍL: Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 zázemí bude uzavřeno v neděli 25.7. cca ve 14 hod.


 1. vlna registrace a platba do 25.06. startovné 200 Kč
 2. vlna registrace a platba 26.06. - 10.07. startovné 250 Kč
 3. vlna registrace a platba 11.07. - 21.07. startovné 300 Kč
 registrace na místě startovné 400 Kč
 

 ON-LINE PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE:
 přes časomíru dálkových pochodů  TSODKD 2021 - TRASA D 
 turistický nesoutěžní pochod

 parametry cca 16 km
a 300 m+ 300 m-


 TRASA NENÍ VHODNÁ PRO KOČÁRKY !
  
 PRŮBĚŽNÝ START:
 Častolovice (okres Rychnov nad Kněžnou), železniční stanice

 průběžně sobota 24.7. 9:40 - 16:00 hod.
 Samoobslužně si v čekárně železniční stanice si vyzvednete itinerář trasy a kontrolní kartu 
 a po vlastním značení (černé šipky) dojdete na první občerstvovací kontrolu na 3 km trasy
 Hřibiny-Ledská, Paseky č.p. 24 Učíkovi, zde proběhne až prezence a platba startovného.

 CÍL: Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
 
zázemí bude uzavřeno v neděli 25.7. cca ve 14 hod.
 
 PŘIHLÁŠKY: na trasu D se přihlašuje až na místě
 
 STARTOVNÉ: dospělí 80 Kč, děti a mládež do 18 let 40 KčPOŘADATEL:
webový portál dalkovepochody.cz a KČT, odbor LOKO Teplice
ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí

KONTAKT:
Olaf Čihák
olaf.cihak@dalkovepochody.cz
724 276 313

KONTROLNÍ BODY A DODRŽOVÁNÍ TRASY:
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu, čip (trasy A, B, C) a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Přesná poloha kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 23.7. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován, ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin.
Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.


ČIPOVÉ MĚŘENÍ:
Na trasách A, B a C bude požita časomíra dálkových pochodů evizi.
Čip ve tvaru klíčenky obdržíte při prezenci, umístěte si jej prosím na horní polovinu přední části těla (zip od bundy nebo popruh od batohu)
Čip je třeba v cíli vrátit, pokud na to zapomenete prosíme o zaslání na adresu Tonerman, Žďár č. 83, Tanvald 468 41

 
UPOZORNĚNÍ:
Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků! 
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt. 
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. K dopravě je možno použít veřejnou dopravu (vlaky a autobusy) nebo taxislužbu.

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Občanský průkaz nebo pas - trať může vést i po území Polska!
Evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách případně i zloté na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
mobilní telefon, turistická mapa oblasti nebo GPS zařízení (turistická GPS hodinky, chytrý telefon) s nahranou trasou, lékárnička a dostatečné množství tekutin!
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí!
Cestovní připojištění pro ČR i zahraničí - vztahující se na sport v horách

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca po 20 až 30 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách, případně i zloté.

MOŽNOST PŘESPÁNÍ A ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE
V prostoru cíle ve sportovní hale v Týništi nad Orlicí je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 23.7. do neděle 25.7.
Za odložené věci organizátor neručí.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou.
-ODZNAČOVANÍ TRASY-
TABULKA
Tak jako každý rok bych chtěl hlavně místní poprosit o pomoc s odznačováním a úklidem trati od nepořádku. Řádné odznačení a úklid trati je  pro nás velmi důležitý, jinak by se taky mohlo stát, že nám akci příští rok nepovolí. Když už se na odznačení vydáte, dělejte to prosím opravdu důkladně. V minulosti se bohužel už vícekrát stalo, že si někdo udělal sice pěkný výlet po trati, ale každou druhou nebo třetí šipku či odrazku nechal v lese. To je potom hodně špatně. Značení se snažte ze stromů prosím odstranit i se sponkami (doporučuji nějaký vhodný nástroj, přinejhorším to jdei nehty)
Veškeré značení, odrazky, šipky a kontroly by bylo ideální sundat nejpozději do pátku 30.7.
Velkou část už odznačili a uklidili v již v průběhu akce Ivana Čahojová a Radek Dolanský.  Za což jim moc děkuji
Pokud už víte, kam se vydáte, zapište si to prosím do sloupečku rezervace, ať na jeden úsek nechodí nikdo 2x.
Předem moc děkuji těm, co se zapojí.


průběžné výsledky

STARTOVNÍ LISTINA 2021


MAPA KONTROLNÍCH BODŮ

MAPY TRAS
TRASA A
TRASA B
TRASA C
TRASA D

vyhrazené parkování Týnistě


FOTOGRAFIE: Aleš Zavoral, Filip Smetana, Zdeněk Černý
 
 

ROČNÍK 2020
STARTOVNÍ LISTINA        AKCE NA FACEBOOKU    

                                                         

VÝSLEDKY  TRASA A    TRASA B     TRASA C
        
  NOČNÍ FOTKY FILIP SMETANA (facebook)
   FOTOGALERIE ZDENĚK ČERNÝ
   REPORT JOHNNY Z BRNA
        FOTOGALERIE JOHNNY Z BRNA (facebook)


VELKÁ FOTOGALERIE CÍL a SOUTOK facebook
fotili Pavol Kmiť a Ludmila Čiháková
  TSODKD 2020 - TRASA A
 ultra trail a dálkový pochod

 parametry cca 120 km a 3650m+ 3550m-TRASA POVEDE PŘES CHKO Orlické hory,
nejen zde je nutné dodržovat pravidla ochrany přírody a ohleduplnost.


TRASA A JE SOUČÁSTÍ POHÁRU CSUT 2020   

PREZENCE:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala U Dubu - Družstevní 936
klubovna (prostory bývalé restaurace - bar Ontario) 
pátek 24.7. 2020 do 21:15 hod.
zázemí ve sportovní hale bude pro účasrtníky k dispozici od 19:00 hod.
prezence začne až bude vše připraveno (počítejte spíš později, většina organizačního týmu jde ještě v pátek do zaměstnání)

DOPRAVA Z MÍSTA PREZENCE NA START:
POZOR ZMĚNA:
Účastníci budou na místo startu dopraveni autobusy.
21:45 odjezd Týniště nad Orlicí - sportovní hala U Dubu
22:45 příjezd Náchod - Běloves

START: 
Náchod - Běloves, cyklostezka u hraničního přechodu
po příjezdu autobusů pátek 24.7.2020 cca 23:00 hod.

CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
zázemí bude uzavřeno v neděli 26.7. cca ve 14 hod.
Pro opozdilce bude cíl přesunut na jiné místo bez zázemí !

STARTOVNÉ:
1. vlna registrace do 30.06. startovné 550 Kč
2. vlna registrace 01.07. - 10.07. startovné 650 Kč
3. vlna registrace 11.07. - 22.07. startovné 750 Kč
registrace na místě startovné 900 Kč
zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)  TSODKD 2020 - TRASA B
ultra trail a dálkový pochod

parametry cca 75 km a 1700 m+ 2100m-


MAPA TRASY:

TRASA B - Deštné - Týniště

 Orlickými horami a Orlickým podhůřím do Týniště - více dolů než nahoru
TRASA POVEDE PŘES CHKO Orlické hory,
nejen zde je nutné dodržovat pravidla ochrany přírody a ohleduplnost.
 
PREZENCE:
Deštné v Orlických horách - Zákoutí, hotel Alba
sobota 25.7. do  9:20 hod.
 
START:
Deštné v Orlických horách - Zákoutí
sobota  25.7. cca 9:30 po odprezentování všech účastníků

DOPRAVA NA START:

vlak ČD
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 7:31
Častolovice 7:40
autobus IREDO 225 
Častolovice 7:48
Deštné v Orlických horách - Zákoutí 9:06

autobus IREDO 111 / cyklobus 660053
Hradec Králové  6:35 / 7:28
Deštné v Orlických horách 8:25 / 9:02

Pro účastníky TRASY B kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost převozu zavazadel ze startu do cíle.
 
 
CÍL:
 Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
 zázemí bude uzavřeno v neděli 26.7. cca ve 14 hod.
 

REGISTRACE a STARTOVNÉ:
1. vlna registrace do 10.07. startovné 300 Kč
2. vlna registrace 11.07. - 22.07. startovné 400 Kč
registrace na místě startovné 500 Kč
zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)
  TSODKD 2020 - TRASA C
trailový maraton a maratonský turistický pochod

parametry cca 45 km a 500 m+ 550m-

MAPA TRASY:
Orlickým podhůřím z Rychnova do Týniště


TRASA C Rychnov -  Týniště
  

PREZENCE:

Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice
sobota 25.7. do 11:15 hod.
 
START:
Rychnov nad Kněžnou, železniční stanice
sobota  25.7. cca 11:30 po od prezentování všech účastníků

DOPRAVA NA START:

vlak ČD
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) 10:33
Rychnov nad Kněžnou 10:57

Pro účastníky TRASY C kteří nebudou spát v Týništi, bude v omezené míře možnost převozu zavazadel ze startu do cíle.
 
CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
zázemí bude uzavřeno v neděli 26.7. cca ve 14 hod.
 

REGISTRACE a STARTOVNÉ:
registrace do 22.07. startovné 200 Kč
registrace na místě startovné 300 Kč
zaplacené startovné se nevrací (možno převést na náhradníka, či prodat registraci)

REGISTRACE:

 


TSODKD 2020 - TRASA D
turistický nesoutěžní pochod
cca 21 km a 150 m+ 150m-Nejkratší nesoutěžní turistická trasa, bez výsledků a měření času.
Trasa je určena pro turisty a  rodinné příslušníky účastníků delších tras.
Můžete si ji samozřejmě i proběhnout, ale bez měření času.

TRASA:
Rovinatá trasa kolem Orlice, trasa není ale není úplně vhodná pro kočárky.


TRASA D Čestice -  Týniště   
  
ZAČÁTEK TRASY:
Čestice, železniční zastávka
odtud  účastníci dojdou 2,5 km po cyklotrasách 4317 a 4316  do Pasek na prezenci této trasy
mapa trasy z nádraží Čestice do Pasek na prezenci trasy 

trasa 2,5 km na prezenci z Čestic do Pasek je už započítána do celkové délky trasy

PREZENCE:
Hřibiny-Ledská, Paseky č.p. 24 Učíkovi
průběžně sobota 25.7. od 10:00 do  18:00 hod.
po odprezentování a občerstvení pokračují účastníci průběžně dále po trase
 
DOPRAVA NA START:

vlaky ČD
Týniště nad Orlicí (základna - možnost přespání) odjezdy 9:31, 10:33, 11:31, 12:32, 12:48, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31 
Čestice příjezdy 9:37, 10:40, 11:37, 12:39, 12:55, 13:37, 14:38, 15:37, 16:39 
 
CÍL:
Týniště nad Orlicí, sportovní hala SK na sídlišti U Dubu
zázemí bude uzavřeno v neděli 26.7. cca ve 14 hod.


UPOZORNĚNÍ ZEJMÉNA PRO TRASU D:
Razítko IVV, diplom v cíli je pouze pro účastníky kteří se zúčastní pochodu po naší trase.
Pokud si chcete udělat vlastní výlet někam jinam, je to pouze vaše soukromá aktivita a
nebudete považování za účastníky Týništských
šlápot.
   

REGISTRACE a STARTOVNÉ:
registrace probíhá až v místě prezence v Pasekách
startovné se platí až místě prezence v pasekách
výše startovného: dospělí 80 Kč, děti a mládež do 18 let 40 Kč
do startovného je zahrnuto občerstvení v Pasekách a v cíli v Týništi   STARŠÍ ROČNÍKY TÝNIŠŤSKÝCH ŠLÁPOT

POŘADATEL:
webový portál dalkovepochody.cz a KČT, odbor LOKO Teplice
ve spolupráci s SK Týniště nad Orlicí


KONTAKT:
Olaf Čihák
olaf.cihak@dalkovepochody.cz
724 276 313


KONTROLNÍ BODY A DODRŽOVÁNÍ TRASY:
 
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu, čip (trasy A, B, C) a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Přesná poloha kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 24.7. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován, ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin.
Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.ČIPOVÉ MĚŘENÍ:
Na trasách A, B a C bude požita časomíra dalkoých pochodů evizi.
Čip ve traru klíčenky obdržíte při prezenci, umirtěte si jej prosím na horní polovinu přední části těla (zip od bundy nebo popruh od batohu)
Čip je třeba v cíli vratit, pokud na to zapmente proíme o zalání na adresu Tonerman, Žďár č. 83, Tanvald

UPOZORNĚNÍ: 
Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků!  
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt.  
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni. 
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků! 
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. K dopravě je možno použít veřejnou dopravu (vlaky a autobusy) nebo taxislužbu.


POVINNÉ VYBAVENÍ:

Občanský průkaz nebo pas - trať může vést i po území Polska!
Evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách případně i zloté na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.


DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
mobilní telefon, turistická mapa oblasti nebo GPS zařízení (turistická GPS hodinky, chytrý telefon) s nahranou trasou, lékárnička a dostatečné množství tekutin!
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! 
Cestovní připojištění pro ČR i zahraničí - vztahující se na sport v horách


OBČERSTVENÍ: 

Možnost občerstvení bude cca po 20 až 30 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách, případně i zloté.

MOŽNOST PŘESPÁNÍ A ZÁZEMÍ VE SPORTOVNÍ HALE
V prostoru cíle ve sportovní hale v Týništi nad Orlicí je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 24.7. do neděle 26.7.
Za odložené věci organizátor neručí.

Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!