<head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>Pražská stovka - Prague Ultratrail</title> Pražská stovka - TRASA D                   

  PRAŽSKÁ STOVKA 30 - cca 30 km / 1120 m+ 
 
  START a PREZENTACE :
  Ledečko (Středočeský kraj), restaurace U Pivoňků
  09.12.2017 průběžně 9:00 - 12:00
   
  CÍL: Čerčany, restaurace U Škvorů     

NESOUTĚŽNÍ NEJKRATŠÍ TRASA PRAŽSKÉ STOVKY Z LEDEČKA DO ČERČAN

Trasa určená hlavně pro turisty a rodiny s dětmi. Není však vhodná pro kočárky!

Po cestě můžete povzbuzovat účastníky dlouhých ultra tras.

REGISTRACE:
Registrace pro trasu D probíhá až na místě.

DOPRAVA NA START:

Na start do Ledečka je doporučeno využít dopravu pravidelnými vlaky ČD.

STARTOVNÉ:
dospělí 50 Kč
děti a mládež do 18 let 25 Kč
startovné se platí až na místě

PŘEVOZ ZAVAZADEL

Převoz zavazadel se pro trasu D nezajišťuje !

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Dostatečné oblečení podle předpovědi počasí.
Zdroj světla (čelovka nebo baterka) západ slunce již v 15:59.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít každý chodec za snížené viditelnosti reflexní prvky.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.
Papírové turistické mapy se zkreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

KONTROLNÍ BODY
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ti můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ti musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.


DALŠÍ UPOZ
ORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem!

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
více pravidla účasti a zodpovědnosti 

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

VIDEO Z TRASY 2016 PAVEL KVASNIČKA

3
kombinace EKUT   TRASA A 100
                             miles - 170
                             km   TRASA B 105 km     TRASA D 25 km   SÍŇ SLÁVY