PRAŽSKÁ STOVKA 55 - cca 55 km / 2100 m+ 
 
  START: Kácov (Středočeský kraj) sobota 9.12.2017 7:30 hod.
  PREZENTACE: Kácov, sokolovna sobota 9.12. 2017 od 5:45 do 7:15 hod.
  CÍL: Čerčany, restaurace U Škvorů (příměstská železniční linka S9)    

KRATŠÍ PADESÁTIKILOMETROV TRASA PRAŽSKÉ STOVKY Z KÁCOVA DO ČERČAN
 
 
OBECNÁ PRAVIDLA AKCE

PŘESPÁNÍ V KÁCOVĚ - PLNĚ OBSAZENO !!!
Z pátku (8.12.) na sobotu (9.12.) je pro účastníky tras B a C možnost přespat v sokolovně Kácov na podlaze ve vlastním spacáku za 100 Kč. Kapacita sokolovny je omezena na maximálně 80 nocležníků! Zaškrtněte tuto možnost v přihlášce.
Sokolovna bude otevřena v pátek 8.12. od 20:00, nesnažte se prosím do sokolovny vniknout dříve.


další možnosti ubytování v Kácově (zajišťuje si každý sám):
a) Ubytovna Bisport Kácov
b) Hotel Pivovar Hubertus Kácov
c) Hotel Kácov
d) Sporthotel KácovDOPRAVA NA START:
Na start do Kácova je doporučeno využít dopravu pravidelnými vlaky ČD.
Pokud nebudete v Kácově přespávat od pátku, je z Prahy možné dojet velmi brzkým ranním vlakem s přestupem v Čerčanech.
odjezdy vlaku z Prahy:
Praha hlavní nádraží 4:06
Praha Vršovice 4:10
Praha Strašnice 4:14
Praha Hostivař 4:19

STARTOVNÉ:
200 Kč registrace do 15 .10. 2017
300 Kč registrace do 31 .10. 2017
400 Kč registrace do 3 .12. 2017
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 500 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Převod startovného se provádí přes sportovniservis.cz viz nápověda
Převod startovného lze uskutečnit nejpozději
do středy 6.12.2017 23:59 !!
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

PŘEVOZ ZAVAZADEL

Mezi startem v Kácově a cílem v Čerčanech zajišťujeme pro účastníky převoz zavazadel.
Převážíme pouze uzavřená  a nejlépe označená zavazadla, žádné igelitky.
Do zavazadla na převoz si dávejte pouze oblečení a věci na přespání, nikoliv cennosti a předměty se sportovní akci nijak nesouvisející.
Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!


POVINNÉ VYBAVENÍ:
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí.
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.

Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanku. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:41 a západ cca 15:59.

Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec
za snížené viditelnosti reflexní prvky.

Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.

Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powebankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zkreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km.
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ti můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ti musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci.

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.


kombinace EKUT   TRASA A 100
                             miles - 170
                             km   TRASA B 105 km     TRASA D 25 km   SÍŇ SLÁVY