foto Jiří Januškafoto Jan Maťátko


foto David Smrčkafoto Trailrun.cz


foto Eva Kubrichtová


 
  29. PRAŽSKÁ STOVKA
 
HLAVNÍ STRANA     STARTOVNÍ LISTINA     DISKUZNÍ SKUPINA FACEBOOK
TRASA B
parametry cca 69 km / 2800m+MAPA KONTROLNÍCH BODŮ
https://mapy.cz/s/lovubufesu
Pořádně si to prosím všichni nastudujte.
Uložte do hodinek, telefonů, zakreslete do map.
Nechci v cíli slyšet že nemáte kontrolu, protože jste nevěděli kde ji hledat. MAPA TRASY B
V údolí Cholupického potoka ještě z důvodu těžby může dojít ke změně, bude upřesněno v pátek.


MOŽNST PŘESPÁNÍ Z PÁTKA 02.12. NA SOBOTU 03.12.
Přespání z pátka 2.12. na sobotu 3.12. ve vlastním spacáku na zemi v tělocvičně v Praze - Modřanech pro účastníky tras B a C.
Tělocvična bude v pátek 2.12. přístupná až večer od 21:00 hod.
Prosíme všechny, aby se do budovy školy nedobývali a nevstupovali před 21 hodinou!
Do 21 hodin zde probíhají pravidelně tréninky sportovních klubů.
Do tělocvičen je vstup zadním vchodem H.
Viz mapa: vchod H do tělocvičny
    
       

                           

MÍSTO PREZENCE
Týnec nad Sázavou (okres Benešov), železniční stanice

čas prezence sobota 03.12.2022  7:15 - 7:45 hod.

MÍSTO STARTU: Týnec nad Sázavou (okres Benešov) - parkoviště před železniční stanicí
sobota 03.12.2022 cca v 08:00  hod. po odprezentování všech účastníků

MÍSTO CÍLE: Praha - Modřany, ZŠ Profesora Švejcara, vchod H

DOPRAVA Z PRAHY DO TÝNCE:
- vlakem S8
Praha hlavní nádraží 5:55
Praha - Vršovice 6:00
Praha - Kačerov 6:04
Praha - Braník 6:11
Praha - Modřany 6:14
Týnec nad Sázavou 7:20


OBECNÁ PRAVIDLA AKCE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STARTOVNÉ:
550 Kč registrace a platba do 15.11. 2022
700 Kč registrace a platba od 16.11. 2022
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 850 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Pro převod startovného musí být zaslána žádost na email organizátora
olaf.cihak@dalkovepochody.cz od účastníka, který byl řádně registrován; žádost musí obsahovat veškeré přihlašovací údaje účastníka, na kterého se registrace převádí.  
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

REGISTRACE:
on-line registrace
přes časomíru dálkových pochodů

MOŽNOST PŘESPÁNÍ - ZÁZEMÍ PRAHA - MODŘANY
Praha - Modřany v základní škola Profesora Švejcara.
Pro účastníky trasy B možnost přespání v tělocvičně již od pátku 02.12.2022.
Zájem o přespání od pátku uveďte v přihlašovacím formuláři.
Pro účastníky zde budou k dispozici sprchy a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku.
Cílové zázemí bude uzavřeno v neděli 04.12.2022 cca ve 14 hodin.
Po té bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).


PŘEVOZ ZAVAZADEL
Mezi startem v Týnci a cílem v Praze zajišťujeme pro účastníky převoz zavazadel. Převážíme pouze uzavřená a pokud možno označená zavazadla, žádné igelitky. Do zavazadla na převoz si dávejte pouze oblečení a věci na přespání, nikoliv cennosti a předměty se sportovní akci nijak nesouvisející. Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí.
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.
Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanka. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:54 a západ cca 16:01.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec
za snížené viditelnosti reflexní prvky.
Vezměte si sebou dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powerbankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zakreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

ČASOVÝ LIMIT:
Do neděle 04.12.2022
Po zkušenostech z minulých ročníků a jiných akcí, jsme se rozhodli nikoho nestresovat a nestanovovat přesný časový limit ani časové brány po trase.
Uzavírací doba živých kontrol a občerstvovacích stanovišť však bude stanovena na minimální rychlost kolem 4 km/hod včetně přestávek. Někde podle možností a okolnosti počkáme třeba i o kousek déle. Účastníci, kteří živou kontrolu nestihnou mohou pokračovat dále, ale musí tuto skutečnost telefonicky nahlásit neprodleně organizátorovi a být s ním nadále ve spojení. To znamená mimo jiné dostatečně nabitý mobilní telefon (případně mít sebou i powerbanku)
Cílové zázemí bude otevřeno do nedělního odpoledne. Kdo přijde do cíle později, musí také telefonicky kontaktovat organizátora.
Pražská stovka je však akce, která se ve své filozofii absolvuje nonstop. Samozřejmě se počítá se spoustou přestávek na občerstvení a někteří na trase zvládnou i krátký spánek.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km.
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY
Přesná mapa polohy kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 02.12. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ty můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ty musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci.

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

Pražská stovka vznikla v roce 1994 jako akce pro kamarády, kteří mají radost z pohybu v přírodě. Pražská stovka se během několika let rozrostla na relativně velikou akci s mezinárodní účastí.
Každoročně se snažíme spoustu služeb pro účastníky vylepšovat. Ne však přespříliš. Chceme, aby se na akci zachoval původní ráz.

Pražskou stovku pořádá malá patra nadšenců a dobrovolníků, stále na amatérské bázi. Nečekejte prosím proto profesionální organizaci, na niž jsou možná někteří z Vás zvyklí od profesionálních sportovních organizačních agentur.
Velice rádi přivítáme zpětnou vazbu, vaše hodnocení i konstruktivní kritiku.
Nečekejte však věci a služby, které jsme nikde neslíbili.

Za organizační tým se těší na Vaši účast Olaf Čihák