foto Filip Smetanafoto Jiří Januškafoto Filip Smetanafoto Jiří Januška


foto Filip Smetana
 
 

foto Trailrun.cz


foto Filip Smetana
foto Trailrun


 

 
30. PRAŽSKÁ STOVKA
 HLAVNÍ STRANA     STARTOVNÍ LISTINA     DISKUZNÍ SKUPINA FACEBOOKTRASA A
parametry cca 137 km / 4250m+
Pozor trasa v druhé části vede náročným skalním terénem Kokořínska.
Durazně dopručujeme řetískové nesmeky nebo boty s hřeby a hole !!!
Na trase je sníh a led.
Sklaní úseky nemusí být bez potřebného vybavení vůbec průchodné.


TRASA A je zařazena do kombinace EKUT+ 2023
1. ETAPA 28.-29.10.2023 STOVKA POVAŽÍM - TRASA A
2. ETAPA 11.-13.11.2022 LOUČENÍ - TRASA A
3. ETAPA 01.-03.12.2022 PRAŽSKÁ STOVKA - TRASA A

MÍSTO PREZENCE a PŘEDSTARTOVNÍHO ZÁZEMÍ:
Praha - Smíchov, fakultní základní škola Drtinova, Drtinova 1/1861 

otevření zázemí pátek 1.12.2023 od 19:30 hod.
čas prezence - do 22:30 hod. 

MÍSTO STARTU:
Praha - Smíchov, Kinského sady - před budovou Letohrádku Kinských - Musaion
700 metrů od místa prezence
pátek 1.12.2023 23:00 hod.
 

MÍSTO CÍLE: Kravaře (okres Česká Lípa), základní škola

DOPRAVA:
prezence Praha - Smíchov, Drtinova
- stanice metra B Anděl - 600 metrů od školy (projít skrz obochodní centrum Nový Smíchov)
- zastávka tramvají číslo 9, 12, 15, 20 Arbesovovo náměstí - 200 metrů od školy
cíl Kravaře
- železniční zastávka Kravaře - železniční linka U11 Česká Lípa - Lovosice - Postoloprty 
(v Lovosicích nebo České Lípě následně přestup na Prahu)
poslední vlak v sobotu večer 20:51, první vlak v neděli ráno 6:51

OBECNÁ PRAVIDLA AKCE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD:
Jako kvalifikační předpoklad na trasu A je důrazně doporučena minimálně jedna dokončená akce v terénu s délkou nad 50 km.
V opačném případě startovat na této trase není doporučeno.

STARTOVNÉ:
  900 Kč registrace a platba do 25.10. 2023
1100 Kč registrace a platba do 15 .11. 2023
1300 Kč registrace a platba do 30.11. 2023
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 1600 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Pro převod startovného musí být zaslána žádost na email organizátora olaf.cihak@dalkovepochody.cz od účastníka, který byl řádně registrován; žádost musí obsahovat veškeré přihlašovací údaje účastníka, na kterého se registrace převádí.  
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

REGISTRACE:
on-line registrace přes časomíru dálkových pochodů

pouze do vyčerpání kapacity 450 osob !!!
 
CÍLOVÉ ZÁZEMÍ KRAVAŘE
základní škola Kravaře
Pro účastníky zde budou k dispozici sprchy (teplá voda do vyčerpání kapcity bojlerů)
a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku.
Cílové zázemí bude uzavřeno v neděli 03.12.2023 cca ve 14 hodin.
Po té bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).   

PŘEVOZ ZAVAZADEL
Mezi startem v Praze a cílem v Kravařích zajišťujeme pro účastníky převoz zavazadel. Převážíme pouze uzavřená a pokud možno označená zavazadla, žádné igelitky. Do zavazadla na převoz si dávejte pouze oblečení a věci na přespání, nikoliv cennosti a předměty se sportovní akci nijak nesouvisející. Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí.
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.
Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanka. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:41 a západ cca 16:01.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec
za snížené viditelnosti reflexní prvky.
Vezměte si sebou dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powerbankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zakreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

ČASOVÝ LIMIT:
Do neděle 03.12.2023
Po zkušenostech z minulých ročníků a jiných akcí, jsme se rozhodli nikoho nestresovat a nestanovovat přesný časový limit ani časové brány po trase.
Uzavírací doba živých kontrol a občerstvovacích stanovišť však bude stanovena na minimální rychlost kolem 4 km/hod včetně přestávek. Někde podle možností a okolnosti počkáme třeba i o kousek déle. Účastníci, kteří živou kontrolu nestihnou mohou pokračovat dále, ale musí tuto skutečnost telefonicky nahlásit neprodleně organizátorovi a být s ním nadále ve spojení. To znamená mimo jiné dostatečně nabitý mobilní telefon (případně mít sebou i powerbanku)
Cílové zázemí bude otevřeno do nedělního odpoledne. Kdo přijde do cíle později, musí také telefonicky kontaktovat organizátora.
Pražská stovka je však akce, která se ve své filozofii absolvuje nonstop. Samozřejmě se počítá se spoustou přestávek na občerstvení a někteří na trase zvládnou i krátký spánek.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna v týdnu před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km.
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY
Přesná mapa polohy kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 01.12. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.
Ve výjimečných případech může organizátor místo diskvalifikace za chybějící kontrolu udělit pouze penalizaci v řádu hodin. Posouzení konkrétní situace je vždy na organizátorovi.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ty můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ty musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci.

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

Pražská stovka vznikla v roce 1994 jako akce pro kamarády, kteří mají radost z pohybu v přírodě. Pražská stovka se během několika let rozrostla na relativně velikou akci s mezinárodní účastí.
Každoročně se snažíme spoustu služeb pro účastníky vylepšovat. Ne však přespříliš. Chceme, aby se na akci zachoval původní ráz.

Pražskou stovku pořádá malá patra nadšenců a dobrovolníků, stále na amatérské bázi. Nečekejte prosím proto profesionální organizaci, na niž jsou možná někteří z Vás zvyklí od profesionálních sportovních organizačních agentur.
Velice rádi přivítáme zpětnou vazbu, vaše hodnocení i konstruktivní kritiku.
Nečekejte však věci a služby, které jsme nikde neslíbili.

Za organizační tým se těší na Vaši účast Olaf Čihák