foto Jiří Januška


foto Jan Maťátkofoto David Smrčka


foto Trailrun.czfoto Eva Kubrichtová
foto Trailrun.cz


foto Jiří Januška
 
 
TRASA A
parametry cca 135 km / 4600m+

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY ON-LINE ČASOMÍRA - RESULTS

MAPA TRASY

MAPA KONTROLNÍCH BODŮ

Rozdělení do starovních skupin najdete ve startovní listině:
STARTOVNÍ LISTINATRASA A bude 2. etapou kombinace MIDI EKUT 2021.
1. etapa MIDI EKUT proběhla 11.-13.11.2021 na Loučení v Českém Středohoří

START:  Start a prezence bude vzhledem k nepředvídatelné situaci rozdělen do 4 skupin podle výkonosti.

MÍSTO PREZENCE: Milín (okres Příbram), budova tělocvičny základní školy - malý sál v 1.patře
MÍSTO STARTU: Milín (okres Příbram), Václavská ulice (před budovou obecního úřadu)
MAPA PREZENCE a STARTU V MÍLÍNĚ
MÍSTO CÍLE: Praha - Modřany, ZŠ Profesora Švejcara, vchod H

Přesné rozdělení bude určeno až v týdnu před akcí.
(stovkaři, kteří nemají žádný výkonnostní koeficient, čili nikdy nedokončili žádnou bodovanou akci CSUT, prosíme po přihlášení na akci doložit svoje výsledky z jiných akcí na email organizátora olaf.cihak@dalkovepochody.cz a podle toho budete zařazeni do startovní skupiny.

1. skupina - stovkaři, kteří mají výkonnostní koeficient CSUT nižší než
48,3
ČAS PREZENCE: pátek 11.02.2022 18:00 - 18:40 hod.
ČAS STARTU: pátek 11.02.2022 19:00 hod.
DOPORUČENÝ VLAK NA START:
rychlík ČD Berounka linka R16
Praha hlavní nádraží 16:08
Praha Smíchov 16:15
Zdice 16:57
osobní vlak ČD linka S60
Zdice 17:12
Milín 17:57

2. skupina -  stovkaři, kteří mají výkonnostní koeficient CSUT vyšší než
48,3
ČAS PREZENCE: pátek 11.02.2022 20:00 - 20:40 hod.
ČAS STARTU: pátek 11.02.2022 21:00 hod.
DOPORUČENÝ VLAK NA START:
rychlík ČD Berounka linka R16
Praha hlavní nádraží 18:08
Praha Smíchov 18:15
Zdice 18:57
osobní vlak ČD linka S60
Zdice 19:12
Milín 19:57

3. skupina - stovkaři, kteří mají výkonnostní koeficient CSUT vyšší než 54,8
ČAS PREZENCE: pátek 11.02.2022 22:15 - 22:55 hod.
ČAS STARTU: pátek 11.02.2022 23:15 hod.
DOPORUČENÝ VLAK NA START:
osobní vlak ČD linka S7
Praha hlavní nádraží 20:21
Praha Smíchov 20:28
Beroun 21:11
osobní vlak ČD linka S60
Beroun 21:15
Milín 22:13


4. skupina - stovkaři kteří mají výkonnostní koeficient CSUT vyšší než 67,1
ČAS PREZENCE: sobota 12.02.2022 00:15 - 00:55 hod.
ČAS STARTU: sobota 12.02.2022 01:15 hod.
DOPORUČENÝ VLAK NA START:
osobní vlak ČD linka S7
Praha hlavní nádraží 22:21
Praha Smíchov 22:28
Beroun 23:11
osobní vlak linka S60
Beroun 23:15
Milín 00:07


OBECNÁ PRAVIDLA AKCE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLAD:
Jako kvalifikační předpoklad na trasu A je důrazně doporučena minimálně jedna dokončená akce v terénu s délkou nad 50 km.
V opačném případě startovat na této trase není doporučeno.

STARTOVNÉ:
650 Kč registrace a platba do 31.10. 2021
800 Kč registrace a platba do 15 .11. 2021
950 Kč registrace a platba od 16.11. 2021
registrace na místě možná pouze ve výjimečných případech 1050 Kč

Startovné se v případě neúčasti nevrací.
Zaplacené startovné lze převést na jinou osobu.
Pro převod startovného musí být zaslána žádost na email organizátora
olaf.cihak@dalkovepochody.cz od účastníka, který byl řádně registrován; žádost musí obsahovat veškeré přihlašovací údaje účastníka, na kterého se registrace převádí.  
Zahraniční účastníci mohou platit startovné až na místě.

REGISTRACE:
on-line registrace přes časomíru dálkových pochodů

CÍLOVÉ ZÁZEMÍ PRAHA - MODŘANY
Cílové zázemí by mělo být v Modřanech v základní škole Profesora Švejcara.
Pokud to pandemická situace dovolí, budou pro účastníky k dispozici sprchy a tělocvična k přespání ve vlastním spacáku.
Cílové zázemí bude uzavřeno v neděli 13.02.2022 cca ve 14 hodin.
Po té bude pro opozdilce cíl přesunut na jiné místo bez zázemí (asi nějaká hospoda).   

PŘEVOZ ZAVAZADEL
Mezi startem v Milíně a cílem v Praze zajišťujeme pro účastníky převoz zavazadel. Převážíme pouze uzavřená a pokud možno označená zavazadla, žádné igelitky. Do zavazadla na převoz si dávejte pouze oblečení a věci na přespání, nikoliv cennosti a předměty se sportovní akci nijak nesouvisející. Peněženky, doklady, telefony a klíče od auta si prosím vezměte sebou!

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Každý účastník musí být teple oblečen podle aktuální předpovědi počasí.
A to do takové míry, aby v případě nouze mohl ze zdravotních či jiných důvodů na trati na delší dobu zastavit, nezmrzl přitom a neohrozil tímto svůj život a zdraví. Apelujeme na zdravý rozum účastníků. Není v našich silách každého kontrolovat, nicméně nedostatečně oblečený účastník muže být z akce vyloučen.
Dále je nutný kvalitní zdroj světla (čelovka) a dostatečný počet náhradních baterií, nebo powerbanka. Noc je v prosinci dlouhá, každý den více jak 16 hodin!
Východ slunce cca 7:54 a západ cca 16:01.
Doklady totožnosti a kartička zdravotní pojišťovny by u takto dlouhého výletu měly být samozřejmostí.
Trasa vede místy i po dopravních komunikacích. Podle vyhlášky musí mít chodec
za snížené viditelnosti reflexní prvky.
Vezměte si sebou dostatečnou hotovost v českých korunách na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem.
Nezapomeňte ani na plně nabitý mobilní telefon, (případně i s powerbankou) na přivolání pomoci nebo komunikaci s pořadatelem.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
Papírové turistické mapy se zakreslenou trasou nebo trasu nahranou v telefonu, hodinkách či jiném GPS přístroji.
Lékárnička, vlastní hrníček na nápoje, v případě náledí nesmeky.
Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí! Při zhoršeném počasí je nutné počítat s blátem, sněhem nebo ledem a tomu přizpůsobit vybavení.

ČASOVÝ LIMIT:
Do neděle 13.02.2022
Po zkušenostech z minulých ročníků a jiných akcí, jsme se rozhodli nikoho nestresovat a nestanovovat přesný časový limit ani časové brány po trase.
Uzavírací doba živých kontrol a občerstvovacích stanovišť však bude stanovena na minimální rychlost kolem 4 km/hod včetně přestávek. Někde podle možností a okolnosti počkáme třeba i o kousek déle. Účastníci, kteří živou kontrolu nestihnou mohou pokračovat dále, ale musí tuto skutečnost telefonicky nahlásit neprodleně organizátorovi a být s ním nadále ve spojení. To znamená mimo jiné dostatečně nabitý mobilní telefon (případně mít sebou i powerbanku)
Cílové zázemí bude otevřeno do nedělního odpoledne. Kdo přijde do cíle později, musí také telefonicky kontaktovat organizátora.
Pražská stovka je však akce, která se ve své filozofii absolvuje nonstop. Samozřejmě se počítá se spoustou přestávek na občerstvení a někteří na trase zvládnou i krátký spánek.

TRASA:
Přesná trasa bude zveřejněna až týden před akcí, chceme tak zamezit tréninku na trati. Trasa povede krásným, ale náročným kopcovitým a skalním terénem převážně po cestách, pěšinách a stezkách. Podrobný itinerář trasy obdrží každý účastník na startu. Trať bude záměrně vedena co nejméně po asfaltu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o okolí hlavního města, nelze se asfaltovým úsekům zcela vyhnout.
Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde jste trasu opustili a dále pokračovat po trase.

OBČERSTVENÍ:
Možnost občerstvení bude cca každých 15 - 30 km.
Většina možnosti občerstvení bude v místě čipových kontrol v hospodách a restauracích v duchu dálkových pochodů, kde bude možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost v českých korunách !
Připravujeme i nějaké další drobné občerstvení. Nečekejte však, že vám bude stačit, opravdu si sebou nezapomeňte vzít dostatek peněz.

KONTROLNÍ BODY
Přesná mapa polohy kontrolních bodů (mimo tajných) bude zveřejněna nejpozději v pátek 11.02. dopoledne na webu.
Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu. Na trase budou umístěné kontrolní body.
- hlavní čipové kontroly s obsluhou
- samoobslužné kontroly s barevnou fixou
- tajné kontrolní body na kterémkoliv místě na trase (vždy s obsluhou)
Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty.
V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován.

NEPŘENOSITELNOST KONTROLNÍ KARTY
Kontrolní kartu Pražské stovky si musí nést každý sám u sebe a každou kontrolu si odškrtnout sám osobně. Pravidlo bude namátkově kontrolováno po celé trase. Pokud zjistíme, že někdo odškrtává kontroly do více karet, či do karty cizí, budou všichni dotyční okamžitě diskvalifikováni a bez náhrady vyloučeni z celé akce a to včetně využití občerstvovaček a veškerého zázemí. Z tohoto pravidla mají výjimku pouze malé děti maximálně do 10 let na turistické doprovodné trase. Ty můžou mít kontrolní kartu u rodičů či u svého doprovodu. Ale i ty musejí být osobně přítomni u každého kontrolního bodu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A USTANOVENÍ:
Akce probíhá v době myslivecké lovecké sezóny.
Z bezpečnostních důvodů je povinností každého účastníka mít po celou noc mimo intravilán obcí a měst neustále rozsvícenou čelovku a to i za šera cca hodinu po rozednění a hodinu před soumrakem! Vybavte se prosím dostatečným množstvím náhradních baterii na dvě noci.

Pražská stovka se koná za každého počasí, vzhledem k ročnímu období se na trati může vyskytnout sníh případně i náledí! Může nastat i velmi mrazivé počasí!
Nepodceňte vybavení a dostatečné oblečení.

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost!  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
Více obecná pravidla akce.

V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Za snížené viditelnosti je povinností být označen reflexními prvky.

Na trase jsou i náročné úseky vedoucí nad strmými srázy a skalami. Zejména při sněhu a náledí je vyžadována při pohybu v těchto pasážích vysoká opatrnost, rovnováha a koncentrace !

Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat až do cíle. K dopravě je však možné využít rozsáhlé sítě příměstské hromadné dopravy, která na mnoha místech protíná trasu, nebo TAXI.

Účastník přihlášením souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uvedením ve výsledkové listině akce. Dále souhlasí s pořizováním fotografii a audiovizuálních záznamů na akci a jejích využití v rámci propagace akce.

Pražská stovka vznikla v roce 1994 jako akce pro kamarády, kteří mají radost z pohybu v přírodě. Pražská stovka se během několika let rozrostla na relativně velikou akci s mezinárodní účastí.
Každoročně se snažíme spoustu služeb pro účastníky vylepšovat. Ne však přespříliš. Chceme, aby se na akci zachoval původní ráz.

Pražskou stovku pořádá malá patra nadšenců a dobrovolníků, stále na amatérské bázi. Nečekejte prosím proto profesionální organizaci, na niž jsou možná někteří z Vás zvyklí od profesionálních sportovních organizačních agentur.
Velice rádi přivítáme zpětnou vazbu, vaše hodnocení i konstruktivní kritiku.
Nečekejte však věci a služby, které jsme nikde neslíbili.

Za organizační tým se těší na Vaši účast Olaf Čihák